Privacy verklaring

Jouw Energie Moment is een initiatief van meerdere partners. De partners zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De consortiumpartners houden zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de website is Enexis B.V.. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Senfal Energie Nederland B.V.. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

 

Klantgegevens
Senfal en Enexis gebruiken uw persoonlijke gegevens strikt en alleen voor de pilot Jouw Energie Moment. Uw gegevens en data in de pilot worden alleen gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden in Jouw Energie Moment. Waarvoor u toestemming heeft gegeven middels het accepteren van het deelnamecontract. Uw gegevens en data worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan andere organisaties.

 

Jouw Energie Moment en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Enexis is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Bezoekersgedrag
Op de website van Jouw Energie Moment worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Enexis haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Wijzigingen
Enexis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Enexis.