Meulenspie en Easy Street in Breda

De bewoners van de wijken Easy Street en Meulenspie in Breda kregen december 2012 als een van de eersten in Nederland meer inzicht in hun eigen energieverbruik dankzij Jouw Energie Moment. Ze beschikten hiervoor over een slimme meter, een energiecomputer met speciale software, een slimme wasmachine en zonnepanelen. De woningen in Meulenspie werden daar bovenop uitgerust met een warmtepomp.

 

Door deze voorzieningen konden deelnemers hun eigen energie opwekken, terwijl ze op de energiecomputer en slimme wasmachine precies zagen wanneer energie gebruiken het gunstigst was. Bewust kiezen voor goedkoop of duurzaam energie gebruiken werd hierdoor heel gemakkelijk. Het viel dan ook in de smaak. Vandaar dat een groot deel van de deelnemers uit Meulenspie ook besloten aan de tweede editie van Jouw Energie Moment mee te doen. Vooral toen bleek dat er tijdens deze editie van Jouw Energie Moment de mogelijkheid is om zelf opgewekte energie op te slaan.

De Keen en omgeving in Etten-Leur.

Begin 2017 zijn we in woonwijk De Keen en omgeving uit Etten-Leur gestart met de tweede editie van Jouw Energie Moment. Net als de deelnemers uit Meulenspie en Easy Street die zich inschreven voor het vervolg van Jouw Energie Moment kunnen deelnemers gedurende de pilot met een speciale web-app hun verbruik bijhouden en profiteren van flexibele tarieven voor energie. De verbruiks- en teruglevergegevens die hiervoor nodig zijn worden op afstand uitgelezen via een slimme meter in de meterkast van elke deelnemer.

 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om energie die door de deelnemers in Etten-Leur zelf is opgewekt op te laten slaan in een buurtbatterij, zodat ze deze kunnen gebruiken op een moment dat dit gunstig is. Bijvoorbeeld als de prijs voor elektriciteit van het energienet hoog is.