14 April 2014

Pilot Jouw Energie Moment Uitgebreid

De Smart Grid pilot ‘Jouw Energie Moment’ (JEM) is sinds april 2014 uitgebreid met 104 deelnemers uit bouwfase 3 van de Muziekwijk in Zwolle. De onderzoeksgroep van JEM groeit nu van 278 deelnemers naar 382. Een groot deel van de bewoners van de Muziekwijk is al deelnemer. Enexis wil met JEM achterhalen hoe we het energienet het beste kunnen inrichten met het oog op een meer duurzame toekomst.

Jouw Energie Moment
De pilot Jouw Energie Moment onderzoekt sinds 2012 of bewoners in nieuwbouwwijken in Breda (Easy Street/Meulenspie) en Zwolle (Muziekwijk) hun energieverbruik verschuiven naar een gunstiger moment, als ze de volledige regie hebben. Alle deelnemers beschikken over een energiecomputer waarop precies te zien is wanneer energie het meest duurzaam of voordelig is. Daarnaast zijn de woningen uitgerust met een slimme wasmachine en zonnepanelen. De eerste inzichten werden vorig jaar bekend. Uit de pilot bleek dat de deelnemers het concept omarmen: de helft van de deelnemers verschuift zijn energievraag naar een gunstig moment.

Mens- en milieuvriendelijk Wonen
Een grotere populatie betekent meer betrouwbare resultaten voor het pilotonderzoek. Bovendien heeft de nieuwe groep deelnemers een bijzonder tintje: een aantal van hen maakt deel uit van de vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen. Voor hen staan gezamenlijkheid, duurzaamheid en energiezuinigheid centraal. Deze positief-kritische consumenten zijn een goede referentiegroep voor de voorlopige inzichten uit het pilotonderzoek.