19 November 2015

Pilot Jouw Energie Moment: consumenten willen bijdragen aan energietransitie

Huishoudens zijn in staat hun energiegedrag te veranderen en hun stroomverbruik te verschuiven naar gunstige momenten op de dag. Huishoudens wennen snel aan de veranderde situatie zodat de gedragsverandering blijvend is, ook als het nieuwe eraf is. En de positieve bijdrage aan de energietransitie die van huishoudens werd verwacht, wil men ook graag leveren. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de 2-jarige onderzoekspilot ‘Jouw Energie Moment’ (JEM) die Enexis heeft opgezet met 212 huishoudens in Zwolle. De resultaten werden op 18 november bekendgemaakt.

 

Slimme middelen
Tijdens de onderzoekspilot JEM kregen bewoners van de Zwolse nieuwbouwwijk ‘Muziekwijk’ de beschikking over een variabel elektriciteitstarief en slimme middelen als een slimme wasmachine, zonnepanelen en een display aan de muur. Daarmee konden zij variatie aanbrengen in de momenten dat zij energie gebruikten. De centrale onderzoeksvraag was: ‘Gezien het feit dat duurzame energiebronnen als wind en zon niet stuurbaar zijn, wat is er nodig opdat gebruikers flexibel omgaan met hun energiegebruik? De pilot heeft een bijdrage geleverd aan de wetenschap. Het begeleidende onderzoek werd verricht door onderzoekers vanuit de TU Eindhoven en TU Delft. In totaal zijn 15 studenten op het onderwerp afgestudeerd, en zijn er 14 wetenschappelijke publicaties opgeleverd.

 

Verschuiving van de vraag
Door de verschuiving van de vraag van de slimme wasmachine, maken deelnemers aan JEM efficiënter gebruik van hun eigen opgewekte zonne-energie en goedkopere energie tarieven. De verschuiving naar de meest gunstige gebruiksmomenten, zoals gemeten bij de wasmachine, zeggen de deelnemers ook toe te willen passen voor hun wasdroger en vaatwasser.

86% van de deelnemers zegt ook energie te besparen. Daarnaast zegt 82% van de deelnemers door deelname meer controle te hebben gekregen over het energieverbruik. Gebruiksvriendelijke technologie en een dynamisch energietarief hebben deelnemers de aanleiding gegeven tot veranderde keuzes in gebruik. Een energiecomputer voorziet de deelnemers van voorspellingen over de eigen productie en daarnaast het verschil in tarief gedurende de dag. Een slimme wasmachine helpt deelnemers in het automatisch zoeken van het meest gunstige gebruiksmoment.

 

Slim elektriciteitsnet
De pilot ‘Jouw Energie Moment’ vormt een onderdeel van het pilotprogramma van Enexis om, met het oog op de energietransitie, de weg te helpen effenen voor een succesvolle verduurzaming. De uitkomsten zijn van belang voor een slimme ontwikkeling van het elektriciteitsnet. Slim betekent dat het net de verwachte toekomstige groei en verandering in energievraag en -aanbod op kan vangen met slimme innovaties, zonder het net te hoeven verzwaren.