Energie betaalbaar en beschikbaar houden

Daarom Jouw Energie Moment

Als we energie blijven verbruiken zoals we dat nu doen, zijn de bronnen binnenkort uitgeput. Daarom is het belangrijk dat we ruimte maken voor duurzame energie, door mensen zelf opgewekt. Maar ook dat we anders omgaan met de energie die er is. Slimmer. Bijvoorbeeld door energie te gebruiken als dit gunstig is.

Met de pilot Jouw Energie Moment hebben we onderzocht we in hoeverre mensen hiertoe bereid zijn en welke eisen dit stelt aan het energienet en de diensten van energieleveranciers. Simpelweg door het in het klein uit te proberen. De ervaringen van de deelnemers vormen de basis voor het energienet van de toekomst. Een net dat elektriciteit betaalbaar houdt en ervoor zorgt dat we nooit zonder komen te zitten.

Het doel van Jouw Energie Moment

Een toekomstklaar energienet

Met de pilots wilden we achterhalen wat nodig is om slimme energievoorziening in de toekomst mogelijk te maken in Nederland. Als het even kan zonder een verzwaring van het energienet. Dit zou immers een kostbare operatie zijn die iedereen in de portemonnee gaat voelen. Daarom wilden we kijken of we de vraag en het aanbod van energie beter op elkaar afgestemd kon worden. Hoe?

 

  • Door pilotdeelnemers de mogelijkheid te geven om te profiteren van flexibele energietarieven en meteen te kijken hoe we dit zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken. Deelnemers die het slim aanpakten, konden hierdoor flink besparen op hun energiekosten. Alleen al door energie te gebruiken als de prijs hiervoor laag was.
  • Door opslagmogelijkheden te zoeken voor de duurzame energie die de deelnemers zelf opwekken. Deze energie konden ze dan mooi gebruiken op het moment dat bijvoorbeeld de prijs voor energie via het net hoog was.
     
    Blijkt dit een stimulans te zijn voor deelnemers om slimmer energie te gaan gebruiken, dan kan de huidige piekbelasting van het energienet (in de ochtend en in het begin van de avond) voortaan worden voorkomen. Een verzwaring is dan niet nodig, maar dat moeten de pilots uitwijzen.

Hoe werkt Jouw Energie Moment?

Deelnemers aan Jouw Energie Moment betaalden niet een vaste prijs voor de energie die ze gebruikten, maar een bedrag dat samenhangt met de actuele prijs voor elektriciteit op de energiemarkt. Op momenten dat het druk is op het energienet betaalden ze daardoor meer, maar op momenten dat het rustig was juist minder. Dankzij een speciale Jouw Energie Moment web-app konden ze via een smartphone, tablet of computer overal en altijd bekijken hoe het er met de energieprijs voor stond. Ze kunnen zo dus precies zien wanneer energie verbruiken gunstig is.

Precies bijhouden hoeveel je verbruikt

Dankzij de web-app konden deelnemers ook bijhouden hoeveel dit slim energie gebruiken ze scheelt. Verbruiksgegevens verwerkte de web-app namelijk keurig in een duidelijke grafiek. De informatie hiervoor was afkomstig van de slimme meter, die bij elke deelnemer in de meterkast hangt. Een speciaal kastje ‘de Cloudia’ zette die gegevens om in leesbare informatie voor de web-app.

Duurzame energie bewaren

Naast de flexibele prijzen voor energie kunnen een aantal deelnemers aan Jouw Energie Moment ook profiteren van de mogelijkheid om de energie die ze zelf opwekken op te slaan. De opgeslagen duurzame energie kunnen ze zo mooi gebruiken als bijvoorbeeld de elektriciteit van het net duur is. In de Bredase wijk Meulenspie krijgen deelnemers hiervoor een thuisaccu. In en om wijk De Keen in Etten-Leur onderzoeken we de mogelijkheden om hiervoor de aanwezige buurtbatterij te gebruiken.

Het verschil met eerdere Jouw Energie Moment pilots

Tijdens de eerste edities van Jouw Energie Moment hadden de deelnemers een slimme meter in combinatie met een energiecomputer. Die is nu vervangen door de slimme meter in combinatie met de Cloudia en een web-app. Daarnaast hielp een slimme wasmachine hen op gunstige momenten te wassen. Deze slimme wasmachine wordt tijdens de vervolgedities van Jouw Energie Moment waarschijnlijk niet meer ingezet. Het inplannen hiervan bleek voor het gros van de deelnemers namelijk te omslachtig.

De eerste editie van Jouw Energie Moment

De verwachtingen worden bevestigd

De eerste Jouw Energie Moment pilots werden gehouden in de wijken Meulenspie en Easy Street in Breda en de Muziekwijk in Zwolle. Ze duurden twee jaar en werden respectievelijk eind augustus en eind december 2015 afgerond. Het onderzoek onderstreepte waar de pilotpartners op hadden gehoopt: deelnemers gingen daadwerkelijk slimmer energie gebruiken sinds ze de beschikking kregen over een energiecomputer, een slimme wasmachine en flexibele tarieven. Simpelweg omdat ze zich bewust werden van hun verbruik en de momenten waarop energie voordelig is.

 

Blijvende gedragsverandering

 

Bij de deelnemers was een duidelijke gedragsverandering te zien vanaf het moment dat ze aan de slimme apparatuur gewend waren tot het eind van de pilot. Ze gingen vooral ’s avonds, rond etenstijd, minder energie gebruiken en meer in de loop van de middag, als er voldoende opwek van de zonnepanelen was. Daardoor verlaagde de traditionele avondpiek aanzienlijk. Vooral energieslurpers zoals de wasmachine, de vaatwasser en de droger werden slimmer gebruikt. 66% van alle wasjes tijdens de pilot werd zelfs gedraaid op zonne-energie. In totaal kon voor 35% van alle verbruikte energie de opbrengst van de zonnepanelen worden gebruikt.

 

Deelnemers wassen zelf slim

 

De programmeerfunctie van de slimme wasmachine werd maar door 20% van de deelnemers gebruikt. Dat nam niet weg dat een groot aantal deelnemers wel slimmer ging wassen door de wasmachine handmatig op een gunstig moment te starten.

 

En nu?

 

De vervolgpilots zijn er vooral op gespitst om op nog grotere schaal te toetsen of mensen anders energie gaan gebruiken als ze kunnen profiteren van flexibele energietarieven en de mogelijkheid hebben om zelf opgewekte duurzame energie op te slaan. Daarnaast willen we gedurende deze pilots uitzoeken hoe we slimmer energie gebruiken voor mensen zo makkelijk mogelijk kunnen maken.

 

De energiecomputer wordt voor de vervolgpilots vervangen door een Jouw Energie Moment web-app. Dankzij deze web-app is het mogelijk om de marktprijzen voor energie continu te volgen en de flexibele tarieven hierop aan te passen. Daarbij heeft een web-app natuurlijk als voordeel dat je hem niet alleen thuis maar overal en altijd kunt raadplegen.

 

De slimme wasmachine maakt geen onderdeel meer uit van de vervolgpilots. Het inplannen hiervan bleek voor het gros van de deelnemers namelijk te omslachtig.