Vanwaar dit initiatief?

De partners hebben de handen ineen geslagen om samen te onderzoeken wat de kansen en uitdagingen zijn bij het gebruik van slimme energienetten. De ervaringen van de deelnemers vormen de basis voor het energienet van de toekomst. Een net dat elektriciteit betaalbaar houdt en ervoor zorgt dat we nooit zonder komen te zitten.

Waarom zou ik meedoen?

Dankzij een speciale Jouw Energie Moment webapplicatie voor je smartphone, tablet en computer krijg je meer inzicht in je energieverbruik. Daarnaast kun je profiteren van flexibele tarieven. De prijs die je betaalt voor energie is tijdens Jouw Energie Moment afgestemd op de actuele marktprijs en belasting van het net. Je betaalt hierdoor minder als de Nederlandse vraag naar energie laag is of het aanbod van energie groot. En, door mee te doen help je mee om invulling te geven aan het energienet van de toekomst.

Voordelen:
• Profiteren van flexibele tarieven
• Inzage in uw energieverbruik
• Besparen op uw energierekening
• Meewerken aan het energienet van de toekomst
• Exclusief onderzoek
• Garantie om niet duurder uit te zijn
• 10% korting op de elektriciteitsrekening aan het eind van het project

Wat wordt er verder van mij verwacht?

Om te onderzoeken hoe deelnemers omgaan met hun slimme apparatuur en de flexibele tarieven gaan we gebruiksgegevens verzamelen. Hiervoor lezen we dagelijks de slimme meetgegevens van de slimme meter uit. Daarnaast zullen we je een paar keer benaderen voor een korte enquête, omdat we benieuwd zijn hoe je dit energieconcept ervaart. Alle gegevens worden uitsluitend voor de pilot gebruikt en maken we uiteraard anoniem.

Hoe zit het met mijn privacy?

Je neemt deel aan een pilot. Om de bevindingen te meten is er onderzoek nodig waarvoor (gebruiks)data nodig zijn. Er worden persoonsgegevens en verbruiksdata verwerkt om de dienst met flexibele tarieven en webapplicatie mogelijk te maken. Er wordt zorgvuldig met de gegevens omgegaan en deze worden uitsluitend voor het onderzoek van de pilot gebruikt. We doen onderzoek waarvoor gegevens verzameld worden. Voor het onderzoek tijdens de pilot zullen de gegevens te herleiden zijn naar jouw adres, via een ID-code (pseudoniem). Deze gegevens worden na de proef geanonimiseerd, dus niet herleidbaar naar een adres of persoon gemaakt. Deze anonieme gegevens zullen dan voor vervolgonderzoek beschikbaar blijven. Alle partners handelen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Hoe lang duurt de pilot?

Deze fase van de pilot loopt 1 jaar en duurt tot januari 2018. In april 2018 wordt de pilot officieel afgesloten.

Kan ik tussentijds stoppen met de pilot?

Dat kan, maar dan houdt de proef voor jou op. Dat betekent dat we de apparatuur in bruikleen (thuisaccu’s en Cloudia) weer terug vragen.

Wanneer start de pilot?

De proefperiode waarbij huishoudens gebruik maken van de webapplicatie en flexibele tarieven start begin 2017. Voor die tijd worden voorbereidingen getroffen.

Tot wanneer kan ik me aanmelden voor de pilot?

Voor de pilotwijken in Breda is aanmelden niet meer mogelijk. De werving van deelnemers in Etten-Leur is in volle gang. Kijk voor meer informatie op www.jouwenergiemoment.nl/etten-leur.

Mag ik de apparatuur houden na de pilot?

De Cloudia wordt in bruikleen gegeven. Deze dient na de pilot weer ingeleverd te worden, aangezien de webapplicatie dan niet meer zal werken. Deelnemers in Breda krijgen een thuisaccu. De thuisaccu kan na de pilot tegen een vergoeding eigendom worden van de deelnemers. De slimme meter blijft eigendom van Enexis en blijft na de pilot in je meterkast hangen.

Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Bij verhuizing wordt de deelname aan het project beëindigd. Voor deelnemers in Breda met een energiecomputer geldt dat apparatuur kan blijven hangen wanneer de volgende bewoner deel wil nemen. Als dat niet het geval is zal de apparatuur moeten worden ingeleverd. Voor deelnemers in andere pilotgebieden met een Cloudia zal de Cloudia ingeleverd moeten worden zodra de deelname eindigt.

De overstap naar Senfal en het energietarief:

Levert Senfal groene stroom?

Alle stroom die bij Senfal vandaan komt is groen. Senfal is voorstander van een samenleving waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele bronnen. De groene stroom van Senfal komt van Nederlandse windmolens.

Wat als ik nog een contract heb met een andere energieleverancier?

Na aanmelding voor de pilot ontvang je van Senfal een nieuw contract. In overleg met jou regelen zij de overstap voor je. Houd bij de overstap rekening met je bestaande contract. Je huidige contract vroegtijdig opzeggen kan een boete opleveren. Is dit bij jou het geval dan kan Jouw Energie Moment zorg dragen voor deze boete. Heb je vragen over je opzegboete, neem dan contact op met de klantenservice van Jouw Energie Moment.

Wat als het energietarief van mijn huidige aanbieder goedkoper is dan dat van Senfal?

Tijdens de proef gelden er de prijzen van de groothandelsmarkt voor stroom. Deze prijzen zijn elke dag weer een beetje anders vanwege veranderingen in vraag en aanbod. De afgelopen tijd zijn de prijzen op de groothandelsmarkt gestegen. Hierdoor kan het voorkomen dat de prijs van Senfal, welke tijdens de proef als bovengrens wordt gehanteerd, iets hoger is dan de prijs die u bij uw huidige leverancier per kWh betaalt . Het feit dat het hier een bovengrens betreft betekent dat het uiteindelijke tarief toch lager uit kan vallen. Daarnaast zou door een verandering in de marktprijzen ook de gemiddelde groothandelsprijs nog eens lager uit kunnen vallen.

Wat betaal ik voor energie als ik meedoe?

Deelnemers aan Jouw Energie Moment krijgen een speciaal flexibel tarief. Als je slim gebruik maakt van de flexibele tarieven heb je als deelnemer de unieke kans om voordeliger uit te zijn dan normaal, als eerste en enige in Nederland. Er zit geen minimum aan de tarieven en wij garanderen dat een deelnemer met een standaard afnameprofiel niet meer zal betalen dan bij het enkel tarief van het maandelijks opzegbare variabele contract via Senfal, samen met de wettelijk vastgelegde netwerkkosten en overheidsheffingen. Meer informatie en een indicatie van de marktconforme tarieven vind je op de website van Senfal. De flexibele tarieven kun jij alleen inzien op de Jouw Energie Moment webapplicatie.

Hoe wordt mijn termijnbedrag bepaald?

Senfal berekent het termijnbedrag (voorschot) aan de hand van het gemiddeld verbruik op uw adres van de afgelopen 4 jaar. Naast het gemiddelde verbruik worden ook de leveringskosten en netbeheerkosten voor 12 maanden meegenomen in de berekening. Van dit bedrag wordt uiteindelijk de vermindering energiebelasting afgetrokken en dan komen wij tot de totale jaar kosten. Het termijnbedrag per maand wordt dan berekend door de totale jaar kosten te delen door twaalf.